ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Моля прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този сайт се счита, че сте съгласни с тези общи условия.

Адресът на електронната Ви поща ще бъде използван за комуникация и потвърждение на поръчките Ви. Всички материали, които са публикувани в този сайт могат да се ползват само за лична употреба и с нетърговска цел, при условие,че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

„Цветея”ЕООД  има правото да променя цените на предлаганите продукти по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора/потвърждаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „Цветея”ЕООД  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен възстановяване на сумите платени от потребителя, ако има такива.

РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Съгласно Закона за защита на потребителите, потребителят има право на рекламации в следните случаи:

- констатирани липси;

- дефекти на стоката;

- несъответствие с обявения грамаж;

- несъответствие на поръчаният артикул.

Рекламация може да се предяви до 7 работни дни от датата на закупуване на стоката и потребителят има право на претенция за:

  • възстановяване на заплатената сума;
  • замяна на стоката с нова;
  • отбив от цената.

Съгласно чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор,като при възможност ще Ви бъдат предложени аналогични артикули със същото качество и цена. На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката Вие имате право да се откажете от направената поръчка. Поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви писмено или устно съгласие с променените условия. Ако има някаква промяна в цената на артикулите /намаление, увеличение/ Вие ще бъдете уведомени и поръчката Ви ще бъде изпълнена, само в случай, че Вие сте съгласни с новите условия.